Carl von In der Maur war eine starke, selbstbewusste Persönlichkeit. Er starb im Alter von 61 Jahren. Organ für amttidje Äuttbrnadjunam. m: IM aMM kri tax lHfcili|liin liäaaaii MMb - «m* a» «An anhai IMJ. VMM - fcilfa»|»-mf - na, 31n» »an I M — * m*Mm taa>aaakn. bta IB. t»jmlxt ISIS. s I t ^cdnnetferat »on $n 6er jJSlcmr. MMriMi •# MB taantjaif «»int 2Bt*1ouiHi »er rtflicre««* *BrV babta t«lc«riu>bt<4 trw Milkt. «Waat** «Kt »a* «IM. Mctkm »ei »cr»iaH>«Hra ̂«m JUHMtUr«! nm. krrnf )• |tb» atrabi. — 9*1 bk taaigt T1T11 fi —• atuft an «ui al ba Itilta M Baabt« mltfcä* M Xabt* atata aaawjw)IHni 8atrt •tnMi 4 rtwjd^Jl^^^al—, baat a) a-f upufi eil ta <pta3 aa} bat fatobaakM W *t *•* fu atriC* na l anaa Uftka aatana. fn aa, bef (kc 4» uri 'cinta. fjt™ Skat btflnntra- • (4 fni atab* Bn» aal t*in •giatitn E-T - i brai at ,tnm jtatn, atkfec (4 «al atr |al imtml, af I4>t • Ir ÄTcvnMKbc* aa» Hcac« tnaUf* habm, Baut 14 V«H ver̂ca: iaakafaakcre tili aria iaat nt-iarai gaMifta Sonnt ru in Brm r«|lm«ln Äsrirte. btr mtiBf jnat aflt d>t circa». ra>mnt)l a nbtr bt littet' »tat« Ttaftc tttti anrfjiuat.fl aaertaaatr. iflltr ifl) JfiroBtf« BBt>ra»ho»lgI UmrtAl «(tan habt». (• »tttc idt Iba. air «Ii* %M vrr)(ibtn. mit ta) aud) irat« grtar orrinht. »it artt flaatarr aal tn» anntraitnit ttTaafaaa *uaträat Habt« ' •übt-n tm 3> ki «tan I. ii. 1 Etntaaar ia 6. &af«acr-ftauanu . t« l-̂taabtt. abf aM | aU 6 Lit. ifl Bn S s • Saaras bot 14 H Du *i |3 ki ana !«ttn SiOt atai. »ad B"I aa » Wat aal fennlii| aa» ta feijt», Itatt ffort^Dl^uUnn. ™^ fiäaaa^^ätnam'lXt^ ttr £en Äahi ntMto: tulja «od) an b« QM U, SS», iltnui ganb1agtftta.u Uli. «la> CT *u« pUfl <4 tinac ca UrjaabKtal Bot t&ut Mi l afl ca aai &t Batoab in sfaSS s: aSSe* bta 14. M "~ Biaaa,wa»riaai, bat fcacraa»^tn«taaaaib«lt t frttM. aat^-hjuViatul jM>fa°>. >ft I. t » . Mi (film ftr SanauaM aab wtuptaikla, bat fc|w fra aabanl ai Tt BUH* aututma in MbDt d) »t rat jtk |rtf< C>rbta»nl j< aa* Sabal ab bn laMtbaaf 9a ttüUtWl rnbi « &t bu '̂h' ij!aJ53ta"oMmil| *̂ *».*'« Sti'nuü) —*- Ht wl*t ati anlAn bt pi âtsoOt Inaaj Ha ti l >n4LM4t a ,Biaian4 .Cttatai |« **M ib t ti I SaabtBtTMtf tt ttail ata 9a bt Ben la Xaafbaifttt | ta>ibat *>a Sabtaa IL ftTft Bia £i t«! t aH da. ftg) UtW bt»«- *ab, fa| taa baa 9*4» - twl aaauea «anal. Sbrfn ' I i'l'it I m acM bta laieaaablia aa «aftraat 6t«M tan41aa4t ab t» «Rtnuai Bn htrftüdjtj Majl Bai MM fthuatiaK n» emtRt bti -ärftt NtaKi an«. tun «itbaan« bM .«äwin. taptaitf BH SŵlaliBtf astbmt tftl Jjtaatr. tut 6tr- -aaat,ilpawte»al4ajw h'̂^&aStĵ 0- :•• RBH Mtl TvitT. bf gctrltn ttH>rala<t*aa<< amt x bit htij*. (Da. .,« »rot* (t- Ei Bi S BBaMMf M iiaWi E m*+. m- ba> Kaftgaakg ftan. »tauf ba Satj bt ot «tufl icftaRatnbt. Aufruf »itatbtii aaa Oatulbtt«« JMetitaa, VW*!- fyfcnm brau bi Stgctitnni Hb bi c '*öo' Sa4t ix* bot nitUt WMWi aMT «af. bt abtut tag) fenaidft Brtrlat E Ikr- fabni rbjaw SoMWwH •JfM audka. t* bit Bt Ht an ftttatNU (• Buwi bnfR 3buti bw - vu (««o itfogt - M ab̂t Ue| aa blt XbonuUB bei .ttitJM', i Babm aa nlltftrtfft btr Bci MEcran« Btrnrl- btr|I aab aiidtltaenil ptnMt, f D Hab Boa , 8orerbtlta u riata tW- «Ml Mtbta, »Oda aa bat Bn* aa TO {im • aha a«ai n>| aal i numi bei SaM Wabm «ab. tk (MbabUafta atrbo a- , ba 3at«rT( btr gaMa €** ac Bt- Sa <a» «Bt «r bk Ca* «atirftkn nrb ISt UTbmn vnbtE arfi, tart* ftd) bkl ta fa»> (af: n esaW ai aba> - aa(n tan aitx fhaanteotn — n* in aOaeana ««UnBUb« aaa titaha Fat Saat* aab «Tlatatut brtnftcb bw f-kt-bana «tawîva aal bcaA aab F * •aa Saf bat BRa> tne aoü? al̂ bka rj: ba« E.aaMla bt* brao ki taMl i aa tjcnt ffan'ttl »bti Bi t |B> frw geim, tn tptkVi tri* Br-itaat bti »ittt- aatTTRanal ab bta bdaabnt akktaa uab Rotarwi bta «aiarartati Jbianbn« balkrt- •at aHa Baafctat >&afcta aabca. ba. nil Bat faß n̂taaabta taaUaia afat Da- Ita tn«aaaCaaa; bat 1 , takaa | U brfHanatc < [ jtf:-i}jrj in blt «aabai! Batactcat ton, (oabm: aui Idgl agamTl ai tu anbtn «fabti, basnt bw «fiabultr p4 fn£m I •a haaal • t*Ü*+M MmUtm, N ajWuutö btwtortofca. ba« •* «n otEObt | tiw fiortrt fltfüwt ba in btr. .»rapli in4 a «efput wie tif nstjl ailtf in Jnnnnuaj •ifliMil DU (SM. M i t wrt oMH an B«nrtn at alen BhnnnM Bncstf. Wlft KB« ttltt>tl -Ät k %M Ht MBBH a>«a>Mi nm • • nontmfn, cn2> ;*« «nbti BBbaf. KU fnlkt er na« Bon ^̂nl r b̂™Ni*l_l, " n »rifl«. • h li-ärt» in Carl von In der Maur blieb vorerst nur bis 1892 Landesverweser in Vaduz und wurde dann als fürst- licher Kabinettsrat nach Wien berufen. In den fol- genden Jahren war er Mitglied der politischen Re- kursinstanz für das Fürstentum Liechtenstein3, blieb also mit Liechtenstein in Verbindung. Sein Nachfol- ger in Vaduz wurde Friedrich Stell wag von Carion. Dieser starb bereits am 24. Oktober 1896 in Vaduz. Carl von In der Maur wurde nun «mit der einstweili- gen Versehung der Geschäfte des fürstlichen Lan- desverwesers in Vaduz» beauftragt. Offiziell blieb er Mitglied der politischen Rekursinstanz, «für die Dauer seiner anderweitigen Verwendung» wurde er aber in dieser Institution durch einen andern fürstli- chen Beamten ersetzt.4 Die provisorische Verset- zung von In der Maurs auf den Posten des Landes- verwesers dauerte schliesslich bis zu seinem Tod. In den letzten Jahren war von In der Maur gesund- heitlich angeschlagen. Während einer heftigen De- batte im Landtag erlitt er einen Schlaganfall,5 an dessen Folgen er am 11. Dezember 1913 starb. Am 15. Dezember wurde er mit besonderen Feierlich- keiten in der von Martinischen Kirchengruft in Inns- bruck beigesetzt. Die Verdienste des Landesverwesers wurden schon vor seinem Tod anerkannt und gewürdigt. Carl von In der Maur erhielt die Jubiläumsmedaille für k.k. Zivilstaatsbedienstete und wurde 1909 mit dem Komturkreuz des kais. österr. Franz-Joseph-Ordens ausgezeichnet. 1909 wurde ihm aus Anlass seiner fünfundzwanzigjährigen Arbeit für Liechtenstein auf Antrag des Landtags vom Landesfürsten das liech- tensteinische Ehrenstaatsbürgerrecht verliehen. Das Liechtensteiner Volksblatt würdigte seine Per- sönlichkeit in einem Nachruf folgendermassen: «Mit Kabinettsrat von In der Maur ist ein ausserordent- lich tüchtiger Beamte aus dem Leben geschieden, der Klugheit mit Tatkraft verband und unter Mitwir- kung der Volksvertretung des Landes in fortschritt- lichem Sinne Vieles geleistet hat, so dass das kleine Land auch vor dem Auslande geachtet dasteht. Sei- ne geistige Begabung war aussergewöhnlich, sein Gedächtnis ausgezeichnet, seine Bildung umfas- send. Nebst seiner Berufsarbeit als Staatsmann 40