Volltext: Historiographie im Fürstentum Liechtenstein

 
 
 
— 
Facultas vendendi quedanigr, &diayagrós,eoc.conceffa Abb. Bernardo IT .A.1609. | 
 
a 
Anno C. 1609. 
Roduiphi L1. 
Imp. 33. 
 
90 
Nos igitur cértani de przmiffis notitiam non habentes , ac Abba- 
ten, & lingulares perfónas Condentüs huiufmodi à quibufuisexcom- 
municationis, fufpenfionis, & interdicti, alitfque Ecclefiafticis fenten- 
tijs,cenfüris, & pcenis, iure vel ab homine , quauis occafione, vel cau- 
fa latis, fi quibus quomodolibet innodat. exiftunt, adeffe&tum prz- 
entium dumtaxat confequendum , harum ferie abfoluentes, & abfolu- 
tas fore cenfentes, huiufmodi fupplicationibus inclinati. Fraternitati 
tuæ per præfentes committimus, & mandamus,vt vocatis omnibus qui 
fuerint euocandi , ac bonis & decimis prafatis prius coram te fpecifica- 
tis, de przmilfis te diligenter informes , & (i per informationem ean- 
dem venditionem,&exemptionem,ac pretij huiufmodi conuerfionem, 
fi fant, ineuidentem didi Monafterij vtilitatem ceffuras repereris , 
(uper quo tuam confcientiam oneramus, Abbati & Conuentui prefatis 
bona prefata meliorem conditionem offerentibus venaendi,ac Incolas 
territorij Zuricani à folutione decimarum di&o Mouafterio debita- 
rum pro pretio inter Abbatem & Conuentum,ac Incolas præfatos con- 
ueniendö eximendi, itä tamen quöd propter exeniptionera huiufmodi 
non intelligatur tranffatum ius exigendi decimas in dictosIncolas, & 
dummodo venditio,& pretij conuerfio vnico contextu fiant, licentiain 
auctoritate noftra coricedas. 
Non obfian:fel: rec: PA v 11 II. prædecefforis noftri de rebus Ec- 
clefiz non alienaadis, ac alijs conftitutionibus, & ordinationibus Apo- 
ftolicis , necnon Monallerij , & Ordinis przfatorum etiam iuramento, 
confirmatione Apoltolica, vel quauis firmitate alia roboratis, ftatutis, 
& confuetudinibus , priuilegijs quoque, indultis,& litteris Apoftolicis, 
fub quibufcunque tenoribus , & formis , ac cum quibufuis claufulis , & 
decretis in contrarium premifforum quomodolibet conceffis, confir- 
matis, & approbatis. Quibus omnibus & fingulis , eorum tenores præ- 
fentibus pro expreffis habentes, hac vice dumtaxat fpecialiter, 5: ex- | 
prefsé derogamus , cætecifque contiarijs quibuf.unque. Dat. Roma 
apud S. Marcum fub Annulo Pifcatoris die xxv. Iunij. M. D.C. IX. 4 
Pontificatus Noftri Anno Quinto. 
S. Cobceilutius. 
I. Saucnicr. 
Locus annuli Pifcatoris. 
Sk 
 
 
 
	    

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.