Volltext: Historiographie im Fürstentum Liechtenstein

  
Fátultas vendéridi quedam predia,agros,cc.conceffa A bb Bernardo 1I.4.1609. 
  
IDEM PAVLVS PAP AV 
CONCEDIT FACVLTATEM ABBATI BERNAR. 
DO I. VENDENDI QYVÆDAM PRÆDIA, AGROS, 
vineas &c.in F'erritorio Zuricano valotis 45006. fcutorum 
pro eodem Comitatu V aldulcenii &c. 
coëmendos 
ANNO CHRISTI 1608 
VENERABILI FRATRI Eriscoro VENAFRANÓ, 
no(tro, & Apoftolicz fedis apud Helue- 
tios Nuntio. 
PAVLVS pP. V, 
A 
T Vo nem. Exiniuncto Nobis defuper Apoftolicz feruitutis offi- 
S > cio , ad ea, ver quz Monafteriorum præfertim infignium, & 
Sedi Apoftelicz immediaté fubietorum vtilitati confulitur; libenter 
intendimus. Exhibita (iquidem Nobis nuper pro parte dile&orum £- 
liorümn Abbatis , & Conuentus Monafterij fancti Galli , Ordinis fan&i 
Benedicti, Conftantien. feu nullius diozcel. petitio continebat , quod 
ipfi Abbas , & Conuentus , vt dici Monafterij conditionem meliorem 
efficiant, Comitatum Valduccij, vulgó Faduzij, (1) nuncupatum, cum 
(tatu montis Scalen(is,vulgo Schellenberg etiam auncupato titulo em- 
ptionis diéto Monalterio acquirere defiderant, Verüm ex quo illi pe- 
cunias omnes, qua ad huiufmodi emptionem requiruntur, in promptu 
non habent, nonnälla bona ftabilia eidem Monafterio minus vtilia ; 
tam in territorio Zuricaniquám alibi exiftentia,que vna cum infrafcri- 
ptis decimis fuat valoris quadraginta millium fcutórum;vendere, nec- 
non Incolas ipfius territorij Zuticani à folutione nonnullarum decima: 
rum dicto Monafterio debitarum eximere defiderant, finoftra adid 
accedat Licentia. Quare Abbas & Conuentus præfati, qui refiduum 
pes Comitatus, & ftatus prefatorum, ad fummam ducentorum mil- 
rs X ENERABILIs frater [alutem , & Apoftolicam benedi&io- 
a 
ium fcutorum fimilium afcendentis abfque aliorum bonorum ( præ- 
terquam certæ iurifdictionis , quam Nos hodie ad hunc effe&um alie- 
nari etiam pofle conceflimus ) diftractione fupplere intendunt, Nobis 
humiliter fupplicari fecerunt, vt eis venditionem huiufmodi faciendi 
licentiarn concedere , de benignitate Apoltolica dignaremur. 
Nos 
  
  
  
89 
  
 
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.