Volltext: Jahrbuch des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein (2003) (102)

1 60 Deutschland, 
n 6. 
Reich Pfennig 1 
O/l 9 161 Deutschland, 
n O. 
Reich Pfennig 
i Q/l 3 162 Deutschland, 
6. 
Reich Pfennig 
1 O/l 
f\ 1 O/l <̂ iy4iv-iy4o 163 Deutschland, 
o o. 
Reich 
5 Pfennig lp 1.64 Deutschland, O: 
Reich 5 Pfennig 165 Deutschland, Reich 
5 Pfennig 1 
O/i n iy4u 166 Deutschland, o. 
Reich 5 Pfennig 
1 G/t o 167 Deutschland, 
o o. 
Reich 
5 Pfennig 
1 O/l A i y4u 168 Deutschland, 
o o. 
neicn 
5 Pfennig 
iy4U 169 Deutschland, 
o Reich 5 Pfennig 
1 Q/l 1 170 Deutschland,, 
o o. 
Reich 
5 Pfennig 
1 O/11 iy4,i 171 Deutschland. 
n o. 
neicll 
5 Pfennig 
1 Ö/l 1 iy4i 172 Deutschland, 
o Ö. 
Reich 
10 Pfennig 
Toon •1' 
T*•> r\,.,-+.„,.1-. l-..-, _i 17-3 Deutschland, 
*>. o. 
Reich iu r leimig 
1 Q3£ 1 VoO 
174 eutschland, 5. 
Reich, 
10 Pfennig  QQ7 175 Deutschland, 
o o. 
Reich 
10 Pfennig 
1 Q/l n vy4u 176 Deutschland, 
O. rieicn 
iu riennig i 37 4-u 177 Deutschland, 
3. Reich 10 Pfennig 
1941 178 Deutschland, 
3. Reich 
10 Pfennig 1941 179 Deutschland, 3. Reich 
10 Pfennig 
1941 180'Deutschland, 
3. Reich 
10 Pfennig 
1942 181 Deutschland, 3. Reich 
10 Pfennig 
1943 182 Deutschland, 
3. Reich 
50 Pfennig 
1935 183 Deutschland, 3. Reich 
50 Pfennig 
1941 184 Deutschland, 3. 
Reich 5.0 Pfennig 
1941 185 Deutschland, Bundesrepublik 2 Pfennig 195,0 186 Deutschland, Bundesrepublik 2 Pfennig: 1950 187 Deutschland, Bundesrepublik 5 Pfennig 1950-1965 188 Deutschland, Bundesrepublik 10 Pfennig 1949 193 Italien, Königreich 5 Centesimi 1927 ,194 Italien, Königreich 5 Centesimi 1931 195 Italien, Königreich 10 Centesimi 1928 1.9,6 Liechtenstein, Fstm.. Franken 1924 2,10 Österreich, Kaisertum 2.0 Kreuzer 1869 212 Österreich,. Kaisertum Heller 1893 214,Österreich, Kaisertum Heller 1895 2,15 Österreich, Kaisertum Heller 1,900 •218 Österreich, Kaisertum 2 Heller 1895 219 Österreich, Kaisertum 2 Heller 1896 220 Österreich, Kaisertum 2 Heller 1901 .221 Österreich, Kaisertum. 2 Heller 1904 22'2 Österreich, Kaisertum 2 Heller 1906 223 Österreich,. Kaisertum 2 Heller 1911 ;224; Österreich, Kaisertum ;2 Heller 1911 225 Österreich, Kaisertum 2 Heller 1912 226 Österreich, Kaisertum 10 Heller 1893 228 Österreich, Kaisertum 10 Heller 1907 229 Österreich, Kaisertum 20 Heller 1895 230 Österreich, Kaisertum 20 Heller 19l7 231 Österreich,, Republik Groschen 1926 232 Österreich, Republik. Groschen 1929 233 Österreich, Republik Groschen 1937 234 Österreich, Republik Groschen 1937 235 Österreich,'Republik 2 Groschen 1927 236 Österreich, Republik 2 Groschen 1928 237 Österreich, Republik 2 Groschen 1929 238 Österreich, Republik 10 Groschen 1925 239 Österreich, Republik 2 Groschen 1950 240 Österreich, Republik 2 Groschen 1950 
0 A 1 fSoTarrai R ÖTM 
l Vili V ^-T:! ysLcireiüii, nepuiJiiK 
^ f\rr\er*Vi ön 
1 048 O A. 0 Öctörni r*Vi Rai~niVililf C.TTC. 
ubLcileien, riepu-Uiiit 
^ 
ÎT*ocr"Vi c*n ^T-D übtet i eicn, nepU-Uiiiy 
L\J \JL XJoyjLlKjLi. 
1 048 9'/1 A ( \<' 1 i~\ »•* f f \ \ / * Y*\ R rirSii rili \/- ti^tT- ubLeireicii, riep.uDU-K 
"I 0 
Cmci"Vi on' 1U VjrUöL.llt>Il 
1 94S 0/1 E\ (^drir-rcii  r» 
T3 etY\i l r\ Ii l/" ^TTO ubieiieiL.li, nepuljiijx 
1U V3i UotjlltJIl 
1 Q48 O/LA 
OctovfoiT?ofiii[Vi 1 iV £-TTO 
UbLciIeiL-ii, 
jn.epu*J>î-10 
îV^ncfVipn" C.-T i 
usierFeicii, jAeijLLjx 1 0 /"iT'ncr'lT an 
'1 048 Ozl0 
Hctürroir\~\ RoriilX\IiV c.^to ubieiieicii, nepuiuiiK 
10 fvV"riCpVipn 1 048 c.n:y wbierieicii, Aepu.uiiii 
1 0 ßrAcrnDn 
1U UaLillcll 
1 Q48 O ^ O • ^ ctnvroi 
/̂Vi T-?Qi"\nV\lil/" (iou ubieiieicii, juepu-UiiK. 
1 0 r!rncrnPH 
1 048 iiji ubieireLüii, nepujjiiK 
1 0 i^r*r»ci*ViÖTI 1U VjlUoljllcll 
1 940 O ^ O' /"icJTii'rTki V̂s T? oni i 
ri Ii ts LtOc, ubieileiLii, Aepuuii-K. 
1 0 
r̂t*n er Vi dir 1 Q4Q Q C\ c IAITAI fr\ Ti ctY~\i l Vi Ii 1/" (Coo 
ubieiieiL-ii^ nepuijuK. 
10 r̂vricr*Vi Pti 1U L.H Uoljllt/li 
1 040 O /t 
flplnri'Ai i^li T? 
ßni l V\l i l/" /LO^T ubLerreicii, riepuiJiiK.. 
1U Ol UbLIltill 
1 040 C.DD 
übteneion, jriepuuiiK 
1U VjrlUpL-lllJll 
1 049 ZDÖ ubterFeiüu, nepiiuiiK 1U ^iilUbL/llfcJil 
1 040 tiD/ L/bieneiL.li, nepujjiiK 
1 0 nTTiCPnori lu VULUbvllcll l.yj.'-. O^C Octn>"roi r̂Vi R ÜTÄI 
l Vi Ii !/• LJO vjbiei^ieiLii, nepLiJjiitx 
1 0 r̂VncpViDn iy o o ÔiQ 
OctoTr"c»ii"Vt Rt*nnVSlik' 1 0 rirnQi*Vipn 
T959 O ̂ / i Ii ft /»n R rtv̂l l rVl 1 L* iioy usierreien, iiepulJiiK 
iu Lrtebeiieii 
±P J y 0/-\1 i^C"'rciT"i'"/ii /""Vi RdKinVl̂iL' iioi ubierveiLii, ivepuijiitx 
00 
OT*nccnfm %y,o\j LXJC. 
ubieiieieii, iiepu.jjiiiv 
i^TTlCpVlPlT JU Ol usvii-vJi^ 
1 Q47 OAî' Oci'or,i'oi/**Vi RD'TIIil"i 1 iV C*\JCJ Wblcl 1 clt/11, 111'pi.1 U11 fv 
•̂O 
r̂T*nicpV> PTI 0\J VJ1 UölullCll 
1Q4-7 0 A 
rin+AW/ii^n R nni 
l Vi'li 1/- iDii ubieireiuii, nepujjiiK 
DU oi.ubeiieii 
1 Q47 .1 JT:,/ 
0 
A ̂ nc+ovrof"Vi RorMiVll/" £O.J L/bLcI 1 tJUjll, D.t>pUIJiliv 
r̂r"(Scf*Vipn «JW VJlUoljl ItJl-l 
r _7 -TU/ TT / Zoo ubLeri-eieii, n,epujjiiK 
Qr*ni 1 Ii n er iZ>L.llllilIlg 
1 37TU 0/-i 7 r̂o+ciyT"£ii ̂Vi RCITII 
I V\ Ii Iz- -̂O/ L/bieiieien, jraep.ujJiiK-Vi 
il n ex OL.iiiiiiiig 
1 "y v 7 V. / £Öy kÜ)L.' 
Udlieil, IVclllLUll 
1 MV"V*OI i7or 
ricLlIJJvI tJU.z,Ul. 1 R1 1 r 
o r r £-* ( o oL/iiweiz 
itcippcll 
1 R7? l O / cj 
971Ä s.Vii«;mii iL. i D pciiyvei/. 
licip pell 
1 Q06 '07A Vi XH/rii "7 .et o ociiweiz 
Pp vivici'n ricippcii 
1 Q07 r _/u / -277 Schweiz iiappeii- 07S Q/̂Vnjt/oiV 
flctppcll 
1 Q 01 L,y c x 
R'Q hnpn Fl dp p Uli 
1 Q 0 o r y L*O dou ot>iiweiz 
, ricip.pcll 
1 Q^1 J_ Z/D r cio x. oeiiweiz 
ritippcii r 3/ oo OSO Q<-Vinroi'7 cioc oL-iivveiz 
ndppcii 
1 Q49 Oß^ Qphu-oi7 cöj ociivveiz 
xidpp.uii 
r 37 T: £ £04: ocoweiz 
ndpptjii 
1 QÜ.4. •1 37T T 6öj kjciiweiz 
R n nnon fidppcii X 37TLI 6ÖD ociiweiz 
R H 
KI n PTI Adp pell 
1 Q^S iio / odiweiz 
R n y\ 
Ti o n ndppt!ll 
1 Q4-R r,37TO tioo oCiivveiz R Q VWlÖTi' ndppeii 
1 Q4Q r y^ J OÖQ Cr'V-HÄrQir? zöv ocnweiz 
rldpeil 
i Q ̂ ^ tivu ocneiz 
R Q 
11 vi £» n rldppeil 
1 Q^S X 
3/J p c. ndppeii 
1ß^O OOQ C/->VIHTQ1-7 £l rldppeil 
1 QOA ly\JO ocnw.eiz (i rldppeil 
1 QOA ^yo pcnweiz 
2 Rappen 1 Q07 zyo pcnweiz O 1? oriTiÄn & rldp.peil 
1 Q07 / ocnweiz <̂ rlpeil cyo bcnweiz 
2 Rappen 1 Q41 OOO C^Vit«rrii--r dyy scnweiz ( 
rldppeil 
1 CM? öuu oi, 
2 Rappen oui oouw.eiz 
c IictppC11 1 ,r*3/ 
T j 302 Schweiz' 
2 Rappen 
1943 303 Schweiz 
2 Rappen 
1944 304 Schweiz' 
2 Rappen 
1945 305 Schweiz 
2 Rappen 
1951 306 Schweiz 
2 Rappen 
1955 307 Schweiz? 
2 liappeti 1958 3 10 Schweiz 
5 Rappen 1880 313 Schweiz 
5 Rappen 
1894 126
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.